• Traktör - TümosanTraktör
  • Motor - TümosanMotor
  • Forklift - TümosanForklift
LangugageTR
detay

Yatırımcı İlişkileri

Sık Sorulan Sorular

TÜMOSAN’ın faaliyet alanları nelerdir?

Traktör, Tarım Makinaları, Endüstriyel Motor, İstifleme Makinaları, Yedek Parça, Satış Sonrası Hizmetler, Askeri Alt Sistemler, Askeri Platformlar, Marin Alt Sistemler

TÜMOSAN’ın ortaklık yapısı nasıldır?

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
Ereğli Tekstil Turizm SAN. ve TİC. A.Ş. 70.000.000,16 60,87 24,73
Nuri ALBAYRAK 2.000.000 1,74 10,6
Ahmet ALBAYRAK 2.000.000 1,74 10,6
Kazım ALBAYRAK 2.000.000 1,74 10,6
Muzaffer ALBAYRAK 2.000.000 1,74 10,6
Mustafa ALBAYRAK 2.001.285 1,74 10,6
Bayram ALBAYRAK 2.000.000 1,74 10,6
Diğer 32.998.714,84 28,69 11,67
TOPLAM 115.000.000 100 100

TÜMOSAN’ın halka arz tarihi ve fiyatı nedir?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin halka arz tarihi 05.12.2012 ve fiyatı 4 TL’dir.

TÜMOSAN’ın hisselerinin halka açıklık oranı nedir?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin halka arz oranı %28,7’dir.

TÜMOSAN’da imtiyazlı hisse senedi bulunmakta mıdır?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (on beş) oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, küsurat aşağıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

TÜMOSAN ile ilgili geçmişe yönelik finansal bilgileri nerede bulabilirim?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin Finansal Raporlarına https://www.tumosan.com.tr/tr/finansal-raporlar/kategori/bagimsiz-denetim-raporlari bölümünden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN’ın finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin konsolide finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre, TL olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca vergi hesaplamalarına esas olmak üzere Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak finansal tablolar hazırlanmaktadır.

TÜMOSAN’ın hissedarları sorular için kimi arayabilirler?

Hisse senetleri ile ilgili sorularınız için Yatırımcı İlişkileri Birimine e-mail yoluyla (yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr) ya da +90(212) 468 19 88 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN’ın temettü politikası nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtımı önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

TÜMOSAN’da kaç kişi çalışıyor?

31/03/2023 tarihi itibari ile 627 çalışan bulunmaktadır.

TÜMOSAN’da genel kurula nasıl katılabilirim?

Genel kurula katılmak için gerekli dokümanlar toplantı tarihinden 3 hafta önce web sitemizde Genel Kurul Dokümanları kısmında yayınlanmaktadır.

TÜMOSAN’ın bağımsız denetçisi hangi firmadır?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin konsolide mali tablolarının denetimini Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. yapmaktadır.

TÜMOSAN’ın mali yılı hangi dönemi kapsar?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadı

TÜMOSAN’ın kredi derecelendirme notu mevcut mudur?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A  (tr)’/ (Stabil Görünüm)’dır.

TÜMOSAN’ın ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin ana sözleşmesine web sitemizin  https://www.tumosan.com.tr/tr/belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN’ın çıkarılmış sermayesi ve kayıtlı sermaye tavanı ne kadardır?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 115.000.000 TL ve kayıtlı sermaye tavanı ise 500.000.000 TL ‘dir.

TÜMOSAN hangi borsalarda işlem görmektedir? Hisse kodu nedir?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. hisse senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda 'TMSN' koduyla işlem görmektedir.

TÜMOSAN hangi dönemlerde finansal raporlarını açıklamaktadır?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 3’er aylık dönemler için finansal rapor açıklamaktadır.

TÜMOSAN ne zaman kurulmuştur?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 3 Haziran 1976 tarihinde 100 Milyon TL sermaye ile   Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) niteliğinde kurulmuştur.

TÜMOSAN’ın iştirakleri nelerdir? BİST'te işlem gören iştiraki var mıdır?

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin iştirakleri aşağıda yer almaktadır;

  • Tümosan Döküm A.Ş.,
  • TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
  • Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

 BİST’te işlem gören iştirakimiz bulunmamaktadır.