• Traktör - TümosanTraktör
 • Motor - TümosanMotor
 • Forklift - TümosanForklift
 • Zirai Ekipman - TümosanZirai Ekipman
LangugageTR
detay

KVK Aydınlatma Metni

TÜMOSAN MOTOR ve TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (“TÜMOSAN”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, TÜMOSAN ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
 • Güncelliği ve doğruluğu korunarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

TÜMOSAN’ın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1 ve m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

A. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplama Yöntemleri

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Şirketimizin işletme, tesis ve çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini amacıyla Kamera kaydı m. 5/2-f Kamera sistemleri yoluyla (Otomatik yollarla).
Telefon görüşmelerinin ses kaydına alınması amacıyla. Ses kaydı. m.5/2-f. Çağrı merkezi aracılığıyla (Otomatik yollarla).
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması amacıyla. Adı soyadı m.5/2-f. İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).
Gelen evrak ve marka tescillerinin işlenmesi amacıyla. Adı soyadı, unvan, imza. m.5/2-f. Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla. Adı soyadı, plaka bilgisi. m.5/2-f. E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
5651 sayılı kanun kapsamında gerekli verilerin kaydedilmesi Mac Adresi, Ip Adresi, User Id Hotspot Misafir Ağına Kayıt Olurken Alınan Bilgiler m.5/2-a, m.5/2-ç m.5/2-f Dijital yollarla (Otomatik yollarla)
Ürün test ve montaj aşamaları kurum tanıtımları ve proje sunumlarında kullanılması ve sosyal medya faaliyetleri Video Kaydı, Fotoğraf m.5/1 ve m.6 Kameralarla (Otomatik olmayan yollarla).
Talep ve şikâyet yönetimi amacıyla Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, talep ve şikayet formu, imza. m.5/2-e, m.5/2-f. Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla).
Fatura kesilmesi amacıyla. Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres. m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Cari hesap kayıtlarının oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve yasal zorunluluklar amacıyla Adı Soyadı, T.C Kimlik No Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, İcra Takip belgeleri, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar, Vergi Numaraları, Vergi Daireleri, Varsa Banka Bilgileri / Hesap Iban No m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. m.5/1 ve m.6 Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, vergi no, imza, adres. m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-f Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Mahkeme dava dosyası ödemelerinin yapılması amacıyla. Adı soyadı, TCKN, IBAN bilgisi, Mahkeme/İcra dosya numarası. m.5/2-ç, m.5/2-f. Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
İmza sirkülerinin hazırlanması amacıyla. TCKN, nüfus cüzdanı seri no, adı soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, anne-baba adı, aile sıra no, cilt no, kayıt no, imza. m.5/2-a, m.5/2-c. Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Denetim Tutanaklarının Hazırlanması Adı soyadı, TCKN, imza, e-imza. m.5/2-c, m.5/2-f. İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla).
Eğitim Sertifikası Hazırlanması Adı Soyadı, T.C Kimlik No m.5/2-c. Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Kanun, genelge, talimat, yönetmelik, KHK, tüzük, emir ve yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi amacıyla. Tebliğ edenin adı soyadı, TCKN, imza. m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Dava, arabuluculuk, icra süreçlerinin takibi amacıyla. Dosyasına konu olan veya dosyada bulunan kişisel veriler m.5/1, m.6, m.5/2-a, m.5/2- d, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Acil durum kayıt formunun hazırlanması amacıyla. Adı soyadı, unvan, adres, telefon, yaralanma durumu. m.5/2-b, m.5/2-f Telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
Gelen-giden arama kayıtlarının ilgili yerlere iletilmesi amacıyla. Adı soyadı, telefon, e-posta, çalıştığı kurum m.5/2-f. Telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
Misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla. Adı soyadı, telefon, e-posta. m.5/2-f. Telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
Gelen fax ve epostaların ilgili yerlere iletilmesi amacıyla. Adı soyadı, unvan, e-posta, telefon, adres. m.5/2-f. Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi. Adı soyadı, unvan, telefon, e-posta. m.5/2-f. E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi amacıyla Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, eposta, imza m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Saha ziyareti sırasında uyulması gereken kuralları onaylatmak amacıyla Adı soyadı, imza, m.5/1, m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-f. Tutanak (Otomatik olmayan yollarla).
Hukuki süreçlerde karşı taraf vekillerinin kişisel verilerinin dosya içeriğinde bulunmasından dolayı görülmesi Dosya veya evrak içeriğinde olan kişisel veriler 5/2-d Dosya aracılığıyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).
Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik bilgileri, mail adresi, telefon no tapu bilgileri, ruhsat bilgisi, çalışılan kurum bilgisi m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e Fiziki ve e-posta yoluyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Denetim evraklarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, talep edilmesi halinde, İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Müşteriye fatura kesilmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama amacıyla, İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Albayrak Holding’e aktarılmaktadır.
Telefon ve görüntü kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince, İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülükten dolayı, İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Mahkeme dava dosyalarıyla ilgili ödemelerin yapılabilmesi esnasında işlenen veriler, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla İlgili bankalara aktarılmaktadır.
İmza sirkülerinin hazırlanması esnasında işlenen veriler, sürecin yürütülebilmesi amacıyla, İlgili bankalara aktarılmaktadır.
Müşteri ile sözleşme yapılması esnasında işlenen veriler, bilgilendirme amacıyla, İlgili firmaya veya şahsa aktarılmaktadır.
AR-GE Merkezi faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla ziyaretçi kimlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığı,Savunma Sanayi Başkanlığı,TÜBİTAK’a ve yurt dışı tedarikçilere aktarılmaktadır.
Görsel ve işitsel verilerin sosyal medya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Sosyal medya platformları üzerindenden herkese açık yayınlanmaktadır. Özel olarak yurtiçi ve yurt dışı müşterilere aktarılmaktadır.
Tesis ziyaretleri sırasında iş güvenliğini ihlal edenlerle ilgili veriler olay raporu hazırlanması amacıyla, OSGB firmalarına aktarılmakta
Tesis ziyaretleri sırasında iş güvenliğini ihlal edenlerle ilgili veriler olay raporu hazırlanması amacıyla OSGB firmalarına aktarılmaktadır
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iletişim bilgileri, Yurtiçi ve yurt dışı müşterilere, yurtiçi tedarikçilere, gümrük müşavirliklerine ve kamu kurumlarına, Albayrak Holding’e ve Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.
Kanun ve genelge gibi belgelerin tebliği edilmesi esnasında ilenen veriler, talep halinde İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Dava, arabuluculuk ve icra işlemlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla, Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, Albayrak Holding’e, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.
Gelen-giden arama kayıtları ve misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla, Albayrak Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal zorunluluk gereği ve süreçlerin ilerletilmesi amacıyla, İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Albayrak Holding’e ve yazışmanın niteliğine göre ilgili Albayrak Grup Şirketine aktarılmaktadır.
Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler aynı amaçla, Süreci gerçekleştiren tedarikçi firmalarına, gerekiyorsa konsolosluklara ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerine sunarız.

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No : 0050 0361 6010 0013
İnternet Adresi : www.tumosan.com
Telefon Numarası : +90 212 467 67 00 +90 212 468 19 00
E-Posta Adresi : kvkk@tumosan.com.tr
Adres : Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No:28/1 Zeytinburnu/İstanbul
Kep Adresi : tumosan@hs01.kep.tr